aptinti

aptinti
2 aptìnti, -sta (-týsta K; R, , N), -o (àptinė Lp) intr. 1 1. SD1173, R, , Sut, N, KII339, K, M, Š, NdŽ, aplinkui ištinti: Aptystu, užburgelėju (, puntu 431) R322. Apie akį aptìno Ds. Vaikščioja aptìnusiom akim, pamėlynavusiais poakiais Pkn. Dar̃ užsikėlus, akys aptìnę Sn. Biškį aptìno maniui koja J. Burna tokia aptìnus – valgyt negali DrskŽ. Kap aptìnsta gerklės, tai an kaklo linais rišas Jz. Sąnarius pradėj[o] skaudėt, dar̃ sąnariai aptìnę Kpč. Ima ėst uodai, tai kaktos aptìnę Mrc. Liežuvis taip aptysta, kad negalima sakyti Ns1857,5. Mano anūkas apsirgo kiauluke, aptìno visas Pv. Ėgi tu mirsi itai aptìnus Ad. Aptìnę buvom, tik tik ejom Drsk. Aptinęs, patulžęs SD406. Vandeniu pažliugęs, aptinęs R394, 530. Veidas subukintas ir aptinęs nuog plaštakų DP145. Ižstatė jamui žmogų aptinusį MP336. Tas (žmogus) buvo aptinęs VlnE114. ^ Paršai kap aptinę (priėdę) Lp.išsipūsti, išdidėti: Duktė tiek ožį priganė, kad net šonai buvo aptinę LTR(Lp). Kad padarytų, idant žyvatas aptintų Ch4Moz5,22. 2. refl. Pls per daug priėsti. 3. refl. Pls šnek. apsivalgyti, apsiryti. \ tinti; aptinti; paaptinti; atitinti; ištinti; nutinti; patinti; papatinti; pritinti; raztinti; sutinti; užtinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • aptinti — apti̇̀nti vksm. Aki̇̀s apti̇̀no …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apibaubėti — intr. 1. Ldvn labai apšalti, apiburbėti: Nuo šalčio langai tep apbaubėjo, kad nieko per juos nesimatė Sn. Tai ateina apibaubėjusiais ūsais Klvr. 2. Gdl aptinti, aptraiškanoti: Akys aptinę, apbaubėję Lp. | refl.: Merga tę kokia negraži,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipusti — apipùsti, appùsti 1. intr. K, Kč aptinti, ištinti: Aptinė kap kelmas, rankos kojos appùto Lp. ║ išsipūsti, išpampti: Gal dobiluose karvės buvo, kad net šonai appùtę Lš. Kap karvė apipuñta (persiėdus išpunta), tai reikia ją vaikyt Al. ^… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptinimas — aptinìmas sm. (2) Rtr, NdŽ, KŽ → 2 aptinti 1. ║ SD1152,173, SD310,350, R70, MŽ92, N, M, Rtr, NdŽ aptinusi vieta: Paėmęs vieną buteliuką su vaistais patrynė aptinimą Mš. Kad turės žmogus odoj kūno savo aptinimą aba vočią…, atvestas tada bus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptęsti — aptę̃sti, ia (àptęsia J), àptęsė tr. Š, KŽ; N 1. Asv, Ds apvilkti, aptempti drabužiu: Aptę̃s žmogų [drabužiu] kap sančiu, kap voratinkliu, pe! GrvT113. 2. Šlčn, Kls, Dv, Pls, Švnč, Plš apsiūti, aptraukti, apkalti kuo iš viršaus, apmušti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitinti — 2 atitìnti intr. atslūgti tinimui: Po kirmėlės įkandimo koja neatatiñs Lb. Nuo gyvatės pakalbėjo – tuoj atatìno Kp. To rožė tuoj atatìno Kp. tinti; aptinti; paaptinti; atitinti; ištinti; nutinti; patinti; pa …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • griūti — griūti, griū̃va (griū̃sta Brž; SD390, griū̃na), griùvo intr. 1. virsti, gulti (apie aukštą daiktą, gyvulį, žmogų...); irti (apie trobą, kalną): Repečkomis perrėpliojęs aslą, griūdavo kniūpsčias į lovą P.Cvir. Griùvo medis ir sutrioškino koją… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištinti — 2 ištìnti, sta, o (ìštinė Lp) 1. intr. J, Š, J.Jabl, DŽ, NdŽ, KŽ nenormaliai išsiplėsti, išbrinkti, išpusti: Nuo galvos lig kojom aš buvau ištìnęs Kkl. Ištìnęs visas, nė rankų nepajudina Krs. Guli boba ištìnus kai avilys Ds. Boba ištìno… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutinti — 2 nutìnti intr. KŽ patinti, pabrinkti. ║ prk. nutukti: Ta mergučė nutìnus, nepabėga Skr. tinti; aptinti; paaptinti; atitinti; ištinti; nutinti; patinti; papatinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paaptinti — 2 paaptìnti (dial.) intr. gerokai patinti: Kojos paaptìnę Dv. tinti; aptinti; paaptinti; atitinti; ištinti; nutinti; patinti; papatinti; pritinti; raz …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”